Bardienstinformatie

Aandachtspunten voor de bardienst

 • U heeft de gelegenheid gehad uw voorkeurdata en op de voorhand bekende 
  verhinderingen door te geven en zelfs uw bardienst zelf in te plannen. Daarnaast zijn 
  er bardiensten die door ons ingepland moesten worden. We hebben daarbij zoveel 
  mogelijk met de wensen rekening gehouden.
   
 • Indien blijkt dat u na ontvangst van het bardienstrooster uw bardienst niet op de 
  vermelde dag kunt vervullen, dan is het de bedoeling dat u onderling ruilt. Er 
  zijn ook leden die de bardienst tegen betaling van u over kunnen nemen. Zie hiertoe 
  de lijst op de website www.tvmoordrecht.nl. Van alle leden is het telefoonnummer op 
  het bardienstrooster vermeld. Indien u geruild heeft, geeft u dit dan aan op het 
  barrooster in het clubhuis en/of mailt u dat dan aan barrooster@tvmoordrecht.nl. 
  Tevens stellen wij het op prijs als u dit meldt aan Frank Scharff, tel: 0182-373618.
   
 • De eerste bardienst van de dag moet de sleutel van het clubhuis ophalen bij: Frank 
  Scharff, Meerkoethof 46 te Moordrecht, tel: 0182-373618. Indien deze 
  bardienst op zondag valt, dan moet de sleutel op zaterdag worden 
  opgehaald. Of u maakt hierover een afspraak met de laatste bardienst op zaterdag.
 • Tijdens uw bardienst controleert u regelmatig de voorraad in alle koelvakken en u 
  vult deze bij. Aan het eind van de bardienst is alles bijgevuld en wordt er 
  schoongemaakt en opgeruimd. Aandachtspunten hierbij zijn de tap inclusief de 
  lekbakken en de spoelbak. De spoelborstels en spatels gaan in schoon sodawater.
   
 • Lees aandachtig de gebruikersinstructies van de diverse keukenapparatuur voordat u 
  ze gaat gebruiken. 
   
 • Indien u de laatste bardienst van de dag heeft, controleert u dan of alle verlichting 
  uit is (kleedkamers en toiletten uitgezonderd, deze schakelen automatisch uit), sluit 
  het rolluik en schakel het alarm in. Ook nu staan er weer instructies op de 
  keukendeur. Draai de keukendeur op slot en zet het alarm aan!!. De buitendeur gaat
  na een ingesteld tijdstip automatisch op slot. U hoeft en kunt deze dus niet afsluiten.

Voor het actuele baroverzicht klikt u hier