Activiteitenkalender 2023

 

ACTIVITEITENSCHEMA
Het activiteitenschema staat vermeld op de website. Alle hierboven genoemde activiteiten zijn in dit schema opgenomen. Het activiteitenschema hangt tevens in de hal van het clubhuis.

INTRODUCTIE
Introductie van niet-leden is toegestaan. Echter, het lid dat iemand wil introduceren, dient diegene
een introductiepas af te rekenen aan de bar.

KOFFIEOCHTENDEN
Deze worden bekend gemaakt via het mededelingenbord en het activiteitenschema en vinden om en om plaats op de woensdag- en donderdagochtend. Op de betreffende woensdag-/donderdag-ochtenden dienen altijd vijf banen beschikbaar te zijn voor de deelnemers aan die koffie-ochtenden. 
Een en ander houdt in dat, indien de trainer tijdens een koffie-ochtend een baan nodig heeft voor les, er die ochtend niet vrij getennist kan worden.
Indien tijdens de (koffie-)ochtend geen les wordt gegeven, kan er wel - op één baan – vrij getennist worden; dan geldt het normale “afhangsysteem”.

LABELEN
Labelen wordt op verschillende moment georganiseerd. Dit wordt via het mededelingenbord en het activiteitenschema bekend gemaakt. Bij veel deelnemers worden alle zes de banen gereserveerd. Je wordt gekoppeld aan een willekeurige speler/speelster.

COMPETITIES
Tijdens voor- en najaarscompetitie zijn de banen - op de ochtenden en middagen van de woensdag, zaterdag en zondag - voor deze competities gereserveerd. 
Het competitieschema hangt op het mededelingenbord. Er is bijna altijd één recreatiebaan beschikbaar! Maar als er veel competitieteams thuis spelen, is er geen recreatiebaan beschikbaar. Dit zal vroegtijdig bekend gemaakt worden. 
Wordt de recreatiebaan tijdens de competities niet gebruikt, dan mogen competitieteams hiervan gebruik maken met dien verstande dat, als er recreanten willen spelen, uitsluitend de lopende game mag worden afgemaakt. Daarna moet de baan worden afgestaan aan de recreanten, nadat deze gesleept is. 
In principe worden voor Open toernooien en Clubtoernooien alle banen gereserveerd. 

SCHEMA VAN DE BAANBEZETTING
Lessen vinden plaats op de banen 5 en 6. Zie voor het lesschema het overzicht op het mededelingenbord. Lessen hebben altijd voorrang. In onderstaand schema is rekening gehouden met de lessen.

Maandag
Vanaf 18.00 uur hebben senioren voorrang op de banen 3, 4 – en indien deze niet als lesbanen in gebruik zijn – 5 en 6 en hebben de jeugdleden vanaf 12 jaar dezelfde rechten als de senioren op de banen 1 en 2.

Dinsdag
Vanaf 18.00 uur hebben senioren voorrang op de banen 3, 4 – en indien deze niet als lesbanen in gebruik zijn – 5 en 6 en hebben de jeugdleden vanaf 12 jaar dezelfde rechten als de senioren op de banen 1 en 2.

Woensdag
Tot 13.00 uur hebben senioren voorrang op de banen 3, 4 – en indien deze niet als lesbanen in gebruik zijn – 5 en 6, en hebben de jeugdleden dezelfde rechten als de senioren op de banen 1 en 2.
Van 13.00 uur tot 18.00 uur hebben de jeugdleden voorrang op de banen 3, 4 – en indien deze niet als lesbanen in gebruik zijn – 5 en 6, en de senioren op de banen 1 en 2.
Vanaf 18.00 uur hebben senioren voorrang op de banen 3, 4 – en indien deze niet als lesbanen in gebruik zijn – 5 en 6 en hebben de jeugdleden vanaf 12 jaar dezelfde rechten als de senioren op de banen 1 en 2.

Donderdag
Vanaf 18.00 uur hebben senioren voorrang op de banen 3, 4 – en indien deze niet als lesbanen in gebruik zijn – 5 en 6 en hebben de jeugdleden vanaf 12 jaar dezelfde rechten als de senioren op de banen 1 en 2.

Vrijdag
Vanaf 18.00 uur hebben senioren voorrang op de banen 3, 4 – en indien deze niet als lesbanen in gebruik zijn – 5 en 6 en hebben de jeugdleden vanaf 12 jaar dezelfde rechten als de senioren op de banen 1 en 2.

Zaterdag
Van 08.00 uur tot 22.30 uur hebben senioren voorrang op de banen 3, 4, 5 en 6 en hebben de jeugdleden dezelfde rechten als de senioren op de banen 1 en 2.

Zondag
Van 09.00 uur tot 22.00 uur hebben senioren voorrang op de banen 3, 4, 5 en 6 en hebben de jeugdleden dezelfde rechten als de senioren op de banen 1 en 2.

Het bovenstaande moet altijd bekeken worden in combinatie met het lesrooster en het activiteitenschema. Let vooral ook op de koffieochtenden en de labelavonden. 
Een seniorlid samen met een jeugdlid vanaf 12 jaar wordt als een seniorkoppel gezien.

PUBLIEK
Tijdens wedstrijden mag het publiek zich uitsluitend op het terras en op de zitbanken langs de banen bevinden. 
Dus buiten de hekken die rond de banen staan en niet op of tussen de banen.

TERRAS EN CLUBHUIS
Een dringend verzoek aan alle leden, hun kinderen en belangstellende bezoekers: houd ons nieuwe tennis park schoon en laat het verzorgd achter! Gooi papier, sigarettenpeuken en alle andere afval in de overal aanwezige asbakken en afvalbakken. Breng lege glazen, flesjes en gebruikt serviesgoed terug naar de bar in het clubhuis. Opgeruimd staat netjes!

In alle gevallen, waarin dit Baanreglement niet voorziet, beslist het Bestuur.